Badanie ginekologiczne


Profesjonalne badanie pacjentki wykonywane jest przy pomocy wziernika a także przy pomocy palców. Badane są: macica, jajowody, jajniki, więzadła. Przesuwając palcami po tych organach określa, ich wielkość, a także wzajemne usytuowanie oraz bada ich strukturę a także oraz to, czy są one położne prawidłowo.

Badanie ginekologiczne

Profesjonalne badanie pacjentki wykonywane jest przy pomocy wziernika a także przy pomocy palców. Badane są: macica, jajowody, jajniki, więzadła. Przesuwając palcami po tych organach określa, ich wielkość, a także wzajemne usytuowanie oraz bada ich strukturę a także oraz to, czy są one położne prawidłowo.

W celu stwierdzenia lub wykluczenia choroby, jak również oceny rozległości zmian chorobowych, przeprowadza się szereg różnego rodzaju badań i zabiegów diagnostycznych.

Wymagają one specjalnego przygotowania, a niejednokrotnie, szczególnie w przypadku badań specjalistycznych wymagających ingerencji zabiegowej, pobytu w szpitalu. Nie wszystkie bowiem badania są możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych.

Część z nich wymaga specjalistycznego sprzętu oraz przeszkolonego personelu wykonującego badanie. Niektóre z badań diagnostycznych wykonywana jest w ramach profilaktyki chorób nowotworowych.

Określa się czy badane narządy położone są prawidłowo oraz jaka jest ich konsystencja. Jeżeli ucisk jest bolesny, wówczas oznacza to, jakąś chorobę a także jest to powodów wykonania badania usg.

Można również zastosować tzw. próbę kaszlową podczas badania a także stwierdzić bolesność zatoki Douglasa.